Präst-Freddi bloggar om prästens vardag

Okategoriserade

Kaplan vadå?

10 Feb , 2017, 23.46 prastfreddi

 

På söndagen installeras jag som kaplan i Domkyrkoförsamlingen. Det känns fint och jag är glad över att på sätt och vis knytas fastare till Borgå – läs vidare så fattar du vad jag menar.

För många är dessa prästerliga benämningar besläktade med hebreiska så jag skall försöka förklara det här enkelt. Jag tar det från början.

Efter att personen A avlagt teologiemagisters examen med lämplig ämneskombination kan hen ansöka om prästvigning hos biskopen. Biskopen avgör om hen är av rätta skrotet och ifall det utfaller på grönt ordineras (vigs) hen till präst.

I Borgå stift bestämmer Domkapitlet var prästen A skall arbeta, klar att det har förts en diskussion vad som kunde vara lämpligt, men i sista hand är det i domkapitlets händer vart den nya prästen sänds. I andra stift fungerar den här systematiken i prakten lite annorlunda, men grundtanken är att man inte prästviger någon ifall det inte finns en tjänst. Det som är fint i vårt stift är att det egentligen inte finns arbetslösa präster.

I detta skede arbetar du som församlingspastor – du har alltså inte själv valt var du arbetar utan domkapitlet är lite som ett bemanningsföretag som sköter om att det finns präster på församlingspastorstjänsterna. Ännu för ett par år sedan kunde domkapitlet flytta på sina präster där det behövdes insatser, men idag kan det inte ske utan prästen medvilja.

För att kunna göra sig ”fri” att söka sig till en annan församling måste man avlägga pastoralexamen och efter det är hen behörig att söka kaplanstjänster. Så om och när du får en kaplanstjänst så är du knuten till en viss församling som du själv har valt eller för att säga det som det egentligen är församlingen har valt dig.

Kyrkoherden leder församlingen, hen har avlagt förutom då pastoralexamen en examen i ledarskap inom församlingen och kan på samma sätta som kaplanen fritt söka tjänster.

Så församlingspastor, kaplan och kyrkoherde är olika tjänster för präster i församlingar.

Så för min del handlar söndagen lite om den där scenen från Emil i Lönneberga när Emil och Alfred tar sig ett kvällsdopp i Katthultssjön. Emil säger ”Du och jag Alfred” och Alfred svarar ”Ja du och jag Emil”.

”Du och jag Domkyrkoförsamlingen”

 

, , , , ,

Läs också

En kommentar

  1. Johan Moberg skriver:

    Det, du Freddi! Enkelt och kort och samtidigt förklarande och lättfattligt. Jag önskar dig en välsignelsefylld söndag.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *